Línea Verde Basauri

Ohar legala

Identifikazio-datuak

Informazio-gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza. Elektronikoari dagokion, ekainaren 11ko, 34/2002 Legearen 10 artikuluan jasotzen den informazio -betebeharra errespetatuz, jarraian, hurrengo datuak aurkezten dira: Webgune honen enpresa titularra Ambientun.com (Greental S.A.)da. Helbidea: Pollensa Kalea 2, 28230 Las Rozas, 23. Km N. VI, Tartessos Enpresa-gunea. Artemisa eraikina, behe-solairua, 5. bulegoa. I.F.K. zenbakia: A62313788. Kontakturako posta elektronikoa: info@lineaverdebasauri.com


1. Erabiltzaileak

ERABILTZAILEAK ATARIAREN erabileraren ardura bere gain hartuko du. Aipaturiko ardura, zerbitzu edo eduki zehatzei heltzeko beharrezkoa den erregistroari dagokio ere. Erregistro honetan, ERABILTZAILEAK egiazkoa eta legezkoa den informazioa emateko erantzukizuna izango du. Erregistro honen ondorioz,  ERABILTZAILEARI pasahitz bat aman ahal zaio, halaber, haren ardura izango du prestasunez eta konfidentzialtasunez erabiltzeko konpromisoa hartuz.

2. Atariaren erabilera

Ambientum.com (Greental S.A.)-k  edozein iruzkin edo ekarpen ezabatzeko eskubidea gordetzen du hurrengo kasuetan: pertsonen duintasunarekiko errespetua hausten duenean, eduki  diskriminatzailea, xenofoboa, arrazista edo pornografikoa duenean,  gazte edo haurren kontra zein  gizarte-ordena edo osasunaren kontra eraso egiten duenean, edo, bere iritziz, argitaratzeko egokia ez bada. Dena den, Ambientum.com (Greental S.A.)-k ez du erabiltzaileek foro, blog edo beste parte-hartze tresnen bidez zabalduriko iritzien ardura hartuko.

3. Bermeen eta arduraren baztertzea

Ambientum.com (Greental S.A.)-k ez du, inola ere, hurrengo gertaerek gauzatu ditzaketen  edozein izaerako kalte-galeren ardura hartuko:  okerrak edota ez-aipatzeak edukietan, atariaren erabilgarritasun eza eta birus zein eduki maleziatsu edo kaltegarria duten programen transmisioa,hau ekiditeko  beharrezkoak diren neurri teknologiko guztiak erabili badira ere.

4. Aldaketak

Ambientum.com (Greental S.A.)-k beharrezkotzat hartzen dituen aldaketak burutzeko eskubidea gordetzen du, era honetan, eduki edo zerbitzu berriak  zein hauen aurkezpena edo aurkitzeko era aldatzeko, ezabatzeko edo gehitzeko ahalmena du, aldebakarrez eta aurretiko oharpenik gabe. Era berean, bezeroak onartzen du Ambientum.com (Greental S.A.)-k oraingo erabilera baldintza orokorrak zein zerbitzu zehatz bakoitzarenak, eta hauen dohainikako edo ordaindu beharreko izaera   aldatzeko edo eguneratzeko  eskubidea duela. Gaur egungo zerbitzuak aldatzen duen edozein ezaugarriren eransketa  edo zerbitzu berrien sarrera oraingo erabilera baldintzen menpe  egongo dira, zerbitzu horrek kontrakoa adierazi ezean.

5. Konfidentzialtasuna eta Datu-babesa

Atariko zerbitzu edota edukiak erabil ditzan, erabiltzaileak emandako izaera pertsonaleko datu guztiak  gure datu-babes politikak ezartzen duenaren mende egongo dira.

6. Kontratazioa iragartzaileekin edo bitartekoekin / Publizitatea atarian

Bezeroak iragartzaileekin edo atari honen bidez kontaktaturiko bitartekoekin izandako edozein kontratuzko edo kontratuz kanpoko harremana; eta lehiaketetan, promozioetan zein ondasun edota zerbitzuen salerosketan izandako parte hartzea,   soilik  bezeroa eta iragartzailearen arteko  harremana dela ulertuko du. Ondorioz, bezeroak  onartzen du Ambientum.com (Greental S.A.)-k ez duela inolako erantzukizuna berak iragartzaileekin edo atari honen bidez kontaktaturiko bitartekoekin burututiko negoziaketek, elkarrizketek edota kontratu zein kontratuz kanpoko harremanek eragindako kalte-galeretan.

7. Cookien erabilera

Ambientum.com (Greental S.A.)-k,  bere webgunean  ERABILTZAILEAREN nabigazioa ahal den neurrian pertsonalizatzeko edo errazteko asmotan, cookiak erabil ditzake. Cookiak soilik ERABILTZAILE anonimo batekin eta honen ordenagailuarekin lotzen dira, eta ez dituzte ERABILTZAILEAREN datu pertsonalak ezagutarazi ditzaketen erreferentziak sortzen. ERABILTZAILEAK bere ordenagailua konfiguratu dezake Ambientum.com (Greental S.A.)-k bidalitako cookiak ukatzeko, honek ERABILTZAILEAK edukietan sartzeko aukera oztopatu gabe.

8. Estekak

Webgunean beste Interneteko gunetarantz zuzentzen duten estekak edo hiperestekak agertuko balira, Ambientun.com (Greental S.A.)-k ez luke gune eta eduki horren gainean inolako kontrolik burutuko. Ambientum.com (Greental S.A.)-k, inola ere,  ez du bere gain hartuko bere menpe ez dagoen esteka baten edukien erantzukizuna; era berean, ez du aipaturiko esteken edo beste edozein webguneren erabilgarritasun teknikoa, kalitatea, fidagarritasuna, zehaztasuna, sakontasuna, egiazkotasuna, baliagarritasuna ezta konstituzionaltasuna ziurtatuko. Bestalde, kanpo-konexio hauek barnean sartzeak ez du konektatutiko entitateekin inolako elkartze, lotura edo parte-hartzea eragingo.

9. Esklusiorako eskubidea

Ambientum.com (Greental S.A.)-k, aldez aurretiko oharpenik gabe, bere webgune edota zerbitzuetarako sarbidea ukatzeko edo debekatzeko eskubidea du oraingo Erabilera-baldintza Orokorrak betetzen ez dituzten Erabiltzaileei,  hala berezko nola bitartekoen bidezko eskaeraren ondorioz.

10. Aurreko zerrendak soilik adierazpen-izaera du eta, inola ere, ez da esklusiboa ezta baztertzailea  barne hartzen dituen ezein puntuetan. Hipotesi guztietan, Ambientum.com (Greental S.A.)-k HAUEK ZUZENEAN EDO ZEHARKA ERAGINDAKO, EDOZEIN MOTAKO KALTE-GALEREN ERANTZUKIZUN GUZTIA BAZTERTZEN DU, BAITA EZAUGARRI BERDINTSUAK IZANDA,  ZEHATURIK EZ DAUDEN PUNTUEN ONDORIOZ GERTATURIKOENA.

11. Zerbitzua teknikariak Ambientum.com Línea Verde (Greental SA) emandako erantzunak edukiak informazioa baino ez da web gune honen erabiltzaileei helburuetarako jotzen. Inoiz ez dute emandako informazioa edozein prozedura, prozesu edo administrazio-ordena, hau da, aplikagarriak diren arauak gaia ebazteko lotesleak izango dira. Gertaera ez erantzun eta informazioa erakunde ofizialek jaulkitako ordezkatu ditzake.